Bank Spółdzielczy
w Żabnie


33-240 Żabno,
ul. J. Kilińskiego 6
tel. (14) 645 63 90
fax (14) 645 67 28

bszabno@malopolska.info
 
Odwiedzin: 22300
Zapoznaj się z naszą ofertą:
Rachunki R.O.R.
Kredyty i pożyczki
Pozostałe
NASZ BANK
KONTAKT

 

Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe R.O.R.

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy ROR (przeznaczony jest dla osób osiągających udokumentowane, stałe dochody z pracy, renty, emerytury, stypendium itp.

Służy do:

 • gromadzenia oszczędności na atrakcyjnych warunkach
 • przeprowadzania rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych
 • zaciągania kredytów bez zbędnych formalności
 • umożliwia ubieganie się o wydanie kart płatniczych krajowych i międzynarodowych w tym: VISA Electron.

Lokaty i depozyty:

 • książeczki oszczędnościowe a´vista
 • terminowe

Zalety wkładów terminowych:
mogą stanowić zabezpieczenie udzielonej pożyczki lub kredytu po zakończeniu każdego okresy umownego, jeśli posiadacz rachunku nie zadysponuje inaczej następuje automatyczne przedłużenie umowy na taki sam okres.

Bank Spółdzielczy wystawia imienne książeczki. Książeczki terminowe mogą być jedno lub wielowkładowe. Bank Spółdzielczy proponuje swoim klientom 9 rodzajów okresów zadeklarowania na 1,3,4,5,6,9,12,24,36 miesięcy. Oprocentowanie wkładów terminowych jest zmienne i uzależnione od okresu zadeklarowania i wysokości wkładów.

Istnieje możliwość negocjacji oprocentowania . Wkład może być podjęty po upływie okresu zadeklarowaniu lub pozostawiony na kolejny taki sam okres (jeżeli w dniu następnym po upływie zadeklarowania okresu, wkład ten nie zostanie podjęty, umowę uważa się za przedłużoną na kolejny taki sam okres). Odsetki za ostatni okres zadeklarowania, można podjąć lub podlegają kapitalizacji. W przypadku zerwania umowy przed terminem, Bank wypłaca odsetki w wysokości 50% oprocentowania wkładu a’vista.

Kredyty i pożyczki

 • konsumpcyjne, gotówkowe i ratalne na zakup artykułów trwałego użytku i usług
 • okazjonalne
 • mieszkaniowe
 • remonty i budownictwo mieszkaniowe
 • przebudowa lub modernizacja domu lub lokalu mieszkaniowego
 • na zakup pojazdów mechanicznych (fabrycznie nowych i używanych)

Udogodnienia związane z rachunkiem:

 • telefoniczne zasięgnięcie informacji o saldzie rachunku, oraz operacjach na rachunku (Bankowa Informacja Telefoniczna),
 • czeki gotówkowe i rozrachunkowe,
 • rozliczenia przekazywane w systemie ELIXIR,
 • karta Visa Elektron
 • przyjmowanie czeków do inkasa,
 • możliwość zaciągania kredytów w rachunku, a także kredytów inwestycyjnych,

Internetowy dostęp do rachunku
Bank Spółdzielczy dysponuje systemem ELIXIR, który skraca do minimum czas rozliczeń z innymi bankami i przeprowadza